E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter

Volume: 10 Issue: 3 - 1997

1. Katatoni: Bir Gözden Geçirme
Pages : 4-11
Abstract Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)
2. Majör Depresif Bozukluk Tedavisinde Venlafaksin ve Fluoksetinin Etkinlikleri ve Güvenirliklerinin Karşılaştırılması
Pages : 12-16
Abstract Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)
4. Depresif Belirtileri Olan Çocuk ve Ergenlerde Tc-99m-HMPAO SPECT Bulguları
Pages : 22-26
Abstract Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)
6. Borderline Kişilik Bozukluğunda Örseleyici Çocukluk Yaşantıları ve Ruhsal Bulgular
Pages : 33-39
Abstract Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)
8. 5 Yaşında Bir Özkıyım Girişimi
Pages : 47-51
Abstract Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)