E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Marmara University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1997; 10(3): 61-64
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

This article presents a case study of a 40-year-old women who has developed a delusion that a well known film director is in love with her. The purpose of the study is to draw attention to this rare syndro ıne which considerably affects the patients life and functioning. The definition, clinical characteristics, historical evoluation, etiology, course and treatment of erotomania has been reviewed regarding this case.


Bir Olgu Dolayısıyla Erotomani Kavramının Gözden Geçirilmesi
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1997; 3(10): 61-64

Bu yan ımızda eşinin öldürülmesi sonrasında tanınmış bir film yönetmeninin kendisine a şık olduğuna ilişkin sann geliştirilen 40 yaşında bayan hasta olgu olarak sunulmuştur. Nadir görülen ve hastanın yaşamını önemli düzeyde etkileyen bu sendroma dikkatleri çekmeyi amaçlad ık. Erotomaninin tanımı , klinik özellikleri, tarihsel gelişimi, etyolojisi, gidi şi ve tedavisi bu olgu bağlamında gözden geçirilmiştir.