E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Ege University Faculty of Medicine, Department of Child Psychiatry
2Ege University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1997; 10(3): 47-51
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Suicidal thoughts and suicidal behavior are rare conditions before adolescence. To review the features of suicide in such small children, factors causing this condition and subjects that should be paid attention on behalf of preventive psychiatry; we examined a 5.5 years old girl who referred to our outpatient unit.


5 Yaşında Bir Özkıyım Girişimi
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Bilim Dalı
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1997; 3(10): 47-51

Ergenlik öncesi çocukluk ya ş grubunda özkıyım düşünceleri ve özk ıy ım girişimlerine nadir rastlanır. Bu kadar küçük çocuklarda özk ıyım özelliklerini, bu duruma neden olan faktörleri ve koruyucu ruh sa ğlığı açısından dikkat edilmesi gereken etmenler,' gözden geçirmek amac ıyla kliniğimize başvuran 5.5 yaşındaki bir olguyu inceledik.