E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Anadolu University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1997; 10(3): 57-60
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this study 35 patients who met the DSM-111 R criteria for alcohol dependence were examined and also, compared with 20 patients who had neurotic disorders. Alcoholic group reported higher rate of marital and job problems than controls. There was not any significant dillerence between their psychological profiles.


Alkol Bağımlılarında Ruhsal Belirtiler Evlilik Sorunları ve Aile Tutumları
1Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1997; 3(10): 57-60

Bu çalışmada DSM-111 R kriterlerine göre alkol bağ ımlılığı tanısı olan 35 kişi incelenmiştir. Ayr ıca sonuçlar 20 nörotik hastanın sonuçlarıyla karşılaştırılm ıştır. Alkol grubu kontrol grubundan daha fazla iş ve evlilik problemi bildirilmiştir. Psikolojik profilleri arasında herhangi önemli bir fark saptanmamıştır.