E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1997; 10(3): 4-11
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Movement disorders seen in schizophernia, especially catatonia, are losing their importance. It may be suggested that the weaning of catatonic symptoms is due to successful treatment with antipsychotics. But more than that, it might have been due to the fact we used to consider all movement disorders that we see as EPS induced by mediacation. In this paper, history of catatonia and its classification, clinical signs, epidemiology, laboratory techniques and treatment of catatonic symptoms in the last 15 years are reviewed.


Katatoni: Bir Gözden Geçirme
1
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1997; 3(10): 4-11

Günümüzde şizofrenide görülen hareket bozuklukları ve özellikle katatoni kavramı gittikçe önemini yitirmektedir. Katatonik belirtilerin giderek daha az oranda tanınması , bu belirtilerin antipsikotik kullan ıma bağlı olarak gerçekten azalmış olmasından ziyade belki de karşılaştığımız bütün hareket bozukluklar ını çok fazla düşünmeden genellikle ilaca bağlı ekstrapiramidal belirtiler olarak tarif etmemizle ilgili olabilir. Bu yazıda katatoninin tarihçesi, katatonik belirtilerin sınıflaması, klinik özellikleri, epidemiyolojisi, laboratuvar yöntemleri ve tedavi hakk ında son 15 yılda yayınlanmış literatür gözden geçirilmiştir.