E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter

Volume: 4 Issue: 2 - 1991

1. Psikiyatrik Olgularda BT Genel Değerlendirme ve Endikasyon Alanları
Pages : 7-10
Abstract Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)
2. B.T.de Sağ-Sol Hemisfer Hlezyonu Gösteren Olgularda Psikiyatrik Klinik Tablo
Pages : 11-13
Abstract Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)
5. Pozitif Semptomları Değerlendirmede Ölçeğinin Güvenilirliği ve Geçerliliği
Pages : 20-24
Abstract Full Text PDF
6. A Double-Blind-PLacebo Controlled Comparison of Fluoxetine and Psychotherapy in Alopecia
Pages : 25-31
Abstract Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)
7. Ergenlik Ve Erişkenlik Çağında Başlayan Manilerde Karşılaştırmalı Bir Çalışma
Pages : 32-34
Abstract Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)
10. İntravenöz Madde Kullananlarda Aids Korkusu Ve Risk Davranışlar
Pages : 40-42
Abstract Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)
11. Vesikalı Fahişeler Üzerine Psikososyal Bir Araştırma
Pages : 43-46
Abstract Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)
15. B.T.de Lezyonun Lokalizasyonu ve Psikiyatrik Bozukluk
Pages : 58-60
Abstract Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)
16. Guillain-Barre Sendromunda (GBS) Yeni Gelişmeler
Pages : 61-62
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)
18. Wilson Hastalığında BT'de Bazal Ganglion ve Beyin Sapında Hipodens Lezyonlar
Pages : 66-68
Abstract Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)
19. Primer Serebral Lenfoma Olgu Sunumu
Pages : 69-71
Abstract Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)