E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter

Volume: 12 Issue: 3 - 1999

2. Distimi-Çifte Depresyon-Majör Depresyon Tanılı Hastaların Kişilik Yapıları Açısından Karşılaştırılması
Pages : 14-21
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)
3. Alkol Bağımlılığı ve Depresyon
Pages : 22-26
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)
4. Distimi Tamil Hastalarda Kliniğe Eklenen Majör Depresif Epizodun Yaşam Boyu Birlikteliği
Pages : 27-34
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)
6. Korunmaya Muhtaç Sokak Çocuklarında Dermatoglifik Bulgular
Pages : 47-49
Abstract Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)
8. Bir Grup Şizofrenili Hastada Dermatoglifik Bulgular
Pages : 43-46
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)
10. Yetişkinlerde Bregma Yerleşimli Dermoid Kistler
Pages : 62-64
Abstract Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)