E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital, Forensic Psychiatry Training and Research Unit
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1999; 12(3): 41-42
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)


Adli Psikiyatride Sorunlar (II): Bir olgu sunumu
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Adli Psikiyatri Eğitim ve Araştırma Birimi
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1999; 3(12): 41-42