E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter

Volume: 14 Issue: 2 - 2001

1. Garip Sanrılı Şizofrenlerde Yumuşak Nörolojik İşaretler
Pages : 68-76
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)
2. Şizofreni ve Maninin Nöroleptiklere Bağlı Hareket Bozuklukları Açısından Karşılaştırılması
Pages : 77-86
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)
4. Alopesi Areata‘lı Hastalarda Psikometrik Değerlendirmesi
Pages : 95-98
8. Kronik Tıkayıcı İnmede Oral ve Yüksek Doz İntravenöz Pirasetam Tedavisi
Pages : 120-125
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)
9. Kraniofaringioma: Üç Olgu Sunumu
Pages : 126-128
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)