E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental Health and Neurological Diseases Training and Research Hospital, 7th Psychiatry Clinic
2Bursa State Hospital
3Şişli Etfal Training and Research Hospital
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2001; 14(2): 77-86
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)


Şizofreni ve Maninin Nöroleptiklere Bağlı Hareket Bozuklukları Açısından Karşılaştırılması
1Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 7. Psikiyatri Kliniği
2Bursa Devlet Hastanesi
3Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2001; 2(14): 77-86