E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Şişli Etfal Training and Research Hospital Radiation Oncology Clinic
2Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital 1. Neurosurgery Clinic
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2001; 14(2): 126-128
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)


Kraniofaringioma: Üç Olgu Sunumu
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği
2Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 1. Nöroşirürji Kliniği
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2001; 2(14): 126-128