E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental Health and Neurological Diseases Training and Research Hospital, 7th Psychiatry Unit
2Şişli Etfal Training and Research Hospital
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2001; 14(2): 68-76
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)


Garip Sanrılı Şizofrenlerde Yumuşak Nörolojik İşaretler
1Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 7. Psikiyatri Birimi
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2001; 2(14): 68-76