E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter

Volume: 9 Issue: 2 - 1996

3. Tedaviye Dirençli Şizofreni: Bir gözden geçirme
Pages : 16-25
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)
5. Postpartum Psikoz Gelişen Kadınların Demografik ve Klinik Özellikleri
Pages : 35-40
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)
6. Erken Boşalma Tedavisinde Fluoxetine‘in Etkinliği: Çift-kör, Plasebo Kontrollü Bir Çalışma
Pages : 41-43
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)
10. Multipl Sklerozlu 113 Olgunun Klinik ve Laboratuar Bulgularının Analizi
Pages : 59-63
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)