E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1IU Istanbul Medical Faculty Child Psychiatry Department
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1996; 2(9): 9-15
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)


Adölesan Yaşta 17 Disosiyatif Kimlik Bozukluğu (çoğul kişilik) Olgusunun Sosyodemografik, Klinik Özellikleri ve Travmatik Yaşantı Öyküleri
1İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Bilim Dalı
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1996; 2(9): 9-15