E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Çukurova University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1996; 2(9): 44-49
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)


Yatarak Sağaltım Gören Ergenlerin Sosyodemografik Özellikleri: Yatış Süresini Etkileyen Faktörler
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1996; 2(9): 44-49