E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Yüzüncü Yıl University Faculty of Medicine Department of Psychiatry
2Yüzüncü Yıl University Faculty of Medicine, Department of Urology
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1996; 2(9): 41-43
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)


Erken Boşalma Tedavisinde Fluoxetine‘in Etkinliği: Çift-kör, Plasebo Kontrollü Bir Çalışma
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1996; 2(9): 41-43