E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Dicle University Department of Psychiatry
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1998; 3(11): 27-32
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The aim of this study is to research factors associated with residual grief on middle aged sons who had lost mother andlor father 1 to 5 years previously. For this reason a total of 133 adults aged 35 to 60 (medyan 43 ) included in the study. Factors such as expectedness of death, positive relationship with parents, extendedness of the period after death, and excess of sibling count esere correlated with decrease residual grief level. In addition, it founded that correlation between decrease residual grief level with extent of filiad autonomy after father's death, and decrease residual grief level with it was used to a coping method of religion after mother's death. This results generally corresponded with the previous studies.


Orta Yaş Erkeklerde Ebeveyn Ölümü Sonrası Rezidüel Yası Etkileyen Faktörler
1Dicle Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1998; 3(11): 27-32

Bu çalışmanın amacı 1-5 y ıl önce anne ve/veya babasını kaybetmiş orta yaştaki erkeklerde ebeveyn ölümüne bağlı rezidüel yas ile beraber olan faktörleri araştırmaktır. Bu amaçla çalışmaya 35-60 (medyan 43 ) ya şları arasında toplam 133 kişi alındı . Ölümünün beklenen olmas ı , ebeveynle olumlu ilişkinin olması , ölümden sonra geçen sürenin uzaması ve kardeş sayısının fazla olması gibi faktörlerle rezidüel yasın şiddetinin azalması ilişkiliydi. Ayrıca, baba kaybından sonra evladın otonomisinin artması ile rezidüel yasağı şiddetinin azalması arasında ve anne kaybından sonra dinin başaçıkma yöntemi olarak kullanılması ile rezidüel yas şiddetinin azalması arasında ilişki bulundu. Bu sonuçlar önceki çalışmalarla genel olarak uyumluydu.