E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Fırat University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, Asst. Assoc. Dr.
2Res. Att.
3Assoc. Dr.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2002; 1(15): 34-38
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In the present study, it was aimed to determine colors which come first to mind (spontaneously) and favorite color and numbers which first come to mind in a group of university students and to discuss under the light of literature. The study group consisted of 604 students in Firat University. The subjects were asked to prefer the favorite color and the first color and number (between 0 and 9) that come to mind. In order to determine the favorite color, a 4X4 cm cartoon instrument included eight colors (blue, green, red, yellow, pink, black, brown and grey) designed by Luscher and Scott. On the other hand, the patients were said to be could out of these colors. When subjects were asked to write color that first come to mind, red (33.1 %) was the most frequent chosen and .following blue (24.5 %). When subjects were asked to favorite color, blue took red's place and red was not preferred amount of color blue. In regard to number preference, 3 (23.8 %) was the most frequent chosen numher and following 7 (15.4 %) and 1 (13.6 %). Sixty nine percent of response were single numbers. Our results suggest that the dominant factors affecting color and number preference esere associated with sociocultural characteristics in the region being lived.


Bir Grup Üniversite Öğrencisinde Renk ve Sayı Tercihi
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı , Yrd. Doç. Dr
2Araş. Gör.
3Doç. Dr.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2002; 1(15): 34-38

Çalışmamızda bir grup üniversite öğrencisinde; cinsiyete göre ilk akla gelen (spontan) renk, favori renk ve sayı tercihlerinin değerlendirilmesi, tercihleri etkileyen etmenlerin belirlenmesi amaçlandı. Çalışma grubunu Fırat Üniversitesi'nde eğitim-öğrenim gören 604 öğrenci oluşturdu. Renk ve sayı tercihini araştırmak için, öğrencilere; ilk akıllarına gelen renk ve favori renkleri ile, 0 ila 9 arasında tercih ettikleri sayı soruldu. Favori renkleri belirlemek için, Luscher ve Scott tarafından tanımlanan; mavi, yeşil, kırmızı, sarı, pembe, siyah, kahverengi ve gri renkleri olmak üzere 8 renk resim kartonlarının 4X4 cm. boyutlarında kesilerek tek bir kartona yapıştırılmasıyla elde edilen çalışma enstrümanı kullanılırken aynı zamanda hastaların bu renkler dışında da renk seçebilecekleri belirtilerek tercih ettikleri renkler kaydedildi. Öğrenciler; ilk akıllarına gelen renk söylemeleri istenince en sık olarak kırmızı (% 33.1) ikinci sırada mavi (% 24.5) rengi tercih ettiler: Favori renk sorulduğunda kırmızının yerini mavi alırken (kırmızı; % 16.1, mavi; % 37.7), mavinin tercih edildiği sıklıkta kırmızı seçilmedi. Sayı yönünden, denekler en fazla 3 (% 23.8) sayısını tercih ettiler. Diğer fazla tercih edilen sayılar 7 (% 15.4) ve I (% 13.6) idi. Yanıtlara] % 69' u tek sayılardan oluştu. Çalışmamız, renk ve sayı tercihindeki baskın etmenlerin bireyin yaşadığı bölgedeki sosyokültürel özellikler ile ilişkili olabileceğini düşündürmektedir.