E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
On Dream Work
1Bakırköy Mental Health and Diseases Training and Research Hospital 12. Psychiatry Clinic, Spc. Dr.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2006; 19(2): 83-93
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The theory of the nature of the dream work, which Freud developed in "The Interpretation of Dreams", became the fundamental description of the operation of unconscious processes that stands even today, in regard to the basic mechanisms and the manner of their operation, as an unsurpassed and fundamental account of unconscious mental functioning. The dream work consists of five processes: Condensation, displacement, considerations of representability, symbolization, and secondary revision.


Düş Çalışması Üzerine
1Bakırköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 12. Psikiyatri Kliniği, Uzm. Dr.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2006; 2(19): 83-93

Sigmund Freud'un "Düşlerin Yorumu"nda geliştirdiği düş çalışmasının doğasına ilişkin teori, bilinçdışı süreçlerin işleyişinin temel tarifi olarak kalmıştır. Oradaki tarif, bilinçdışı süreçlerin işleyiş tarzı ve temel mekanizmaları bakımından günümüzde de aşılamaz ve temel karakterini korumaktadır. Düş çalışması beş farklı süreci içerir: Yoğunlaştırma, yer değiştirme, temsil edilebilirlik, simgesellik ve ikincil düzeltme.