E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Çukurova University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry
2Çukurova University Faculty of Medicine, Department of Eye Diseases
3Çukurova University Faculty of Medicine, Department of Child Psychiatry
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1996; 9(1): 4-7
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The aim of this study was to evaluate the effects of wearing spectacles on the levels of body image satisfaction and its relationship to depression among the adolescents. Subjects were 57 adolescents aged 12-18 who were referred to the Ophtalmology Department of Çukurova University Hospital for strabismus or refractive error. We applied Body Image Satisfaction Questionnaire (BISQ) and Children's Depression Inventory (CDI) and compared the results with adolescents who did not have any physical and psychiatric disorder. The scores of BISQ were found to be lower whereas the scores of CD1 were higher among the adolescents who wore spectacles. The adolescents who reported that wearing spectacles is considered by them as a burden, had lower scores of BISQ and higher scores of CDI han who did not have any problem with wearing spectacles. The BISQ scores of the adolescents who reported that wearing spectacles interfered with their physical appearence were lower and the scores of CDI were higher than the adolescents who had problems with playing sports and who were derided. The results were discussed along with relevant literature.


Gözlük Takan Ergenlerde Beden İmajı Doyumu ve Depresyon: Karşılaştırmalı bir çalışma
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
3Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1996; 1(9): 4-7

Bu çalışmada amaç, gözlük takmanın ergenlerin beden imajı doyumu üzerine etkisini ve bunun depresyonla araştırmaktır. Çalışmaya Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı polikliniğine başvuran ve şaşılık ya da kırma kusuru nedeniyle gözlük takan 12-18 ya ş arasındaki, 57 ergen alınmıştır. Çalışmada Beden imaj, Doyumu Ölçe ği (BİDÖ) ve Çocuklar İçin Depresyon Ölçe ği (ÇDÖ) kullan ılmış; sonuçlar herhangi bir ruhsal ve bedensel hastalığı olmayan 44 ergeninkiyle karşılaştırılmıştır. Sonuçta, gözlük takan ergenlerin BİDÖ puanları takmayanlardan daha düşük, ÇDÖ puanları ise yüksek bulun ı. nuştur. Gözlük takmanın kendileri için sorun yarattığını bildiren ergenlerin BİDÖ puanları , gözlük takmayla ilgili sorun yaşamayanlardan daha düşük, ÇDÖ puanları daha yüksektir. Gözlükle ilgili sorun olarak gözlüğün fizik görünümlerini bozduğunu bildiren ergenlerin BİDÖ puanları , gözlüğün spor yaparken sorun yarattığını ya da alay edilmeye yolaçtığını bildiren ergenlerden anlamlı düzeyde düşük, ÇDÖ puanları ise yüksek bulunmuştur. Sonuçlar kaynaklar ışığında tartışılmıştır.