E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter

Volume: 16 Issue: 4 - 2003

1. Venlafaksin XR'ın Hafif-Orta Dereceli Depresyondaki Etkinlik ve Güvenilirliğine İlişkin Açık Bir Araştırma
Pages : 196-202
Abstract Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)
2. Afet Yaşantıları, Afet Psikiyatrisi ve Bingöl Depremi Sonrası Ruhsal Müdahale Programı
Pages : 203-210
Abstract Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)
4. Panik Bozukluğu ve Komorbid Tanılar
Pages : 219-222
Abstract Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)
6. İzole Nervus Hypoglossus Felci ile Prezente Olan Bir Karotis Arter Disseksiyonu: Olgu Sunumu
Pages : 249-251
Abstract Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)
7. Kokain Kullanımı ile Anevrizmal Sak Arasındaki İlişkinin Bir Vaka Nedeni ile Gözden Geçirilmesi
Pages : 252-254
Abstract Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)
8. Capgras Sendromu 8 Vaka Örneği ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Pages : 226-230
Abstract Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)
9. Gençlerin İntihar Girişimlerinin Özellikleri
Pages : 231-234
Abstract