E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1998; 1(11): 41-48
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Recent reports have suggested that brain stem and cortical Lewy body formation may identify a neurodegenerative disorder in elderly demented individuals which accounts for up to 20 % of cases of senile dementia coming to autopsy. Fluctuating cognitive impairment; psychotic features including visual and auditory hallucinations, and paranoid delusions, depressive symptoms, falling and unexplained losses of consciousness were all seen significantly more often than in Alzheimer disease.


Lewy Cisimli Demans - Tanı ve Tedavi
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1998; 1(11): 41-48

Son bildiriler, beyin sapı ve kortikal Lewy cismi oluşumunun, otopsiye getirilen senil demans vakalar ının % 20' Binden sorumlu olan nörodejeneratif bir hastalığı tanımlayabileceğini düşündürmektedir. Dalgalanan bilicsel bozulma; görsel ve işitsel varsanıları ve paranoid sanrıları da içeren psikotik özellikler; depresif semptomlar, düşmeler ve açıklanmayan bilinç kayıplarının tümü, bu hastalıkta Alzheimer hastalığından belirgin bir şekilde daha sık görülmüştür.