E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Ankara Numune Hospital Psychiatry Clinic
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1998; 1(11): 32-37
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

CT results, head trauma history. Also the scores of brief psychiatric rating scale (the schizophrenic patients with dillusely slow EEGs were compared with patients without slow EEGs due to the subtypes of schizophrenia, duration of disease, number and duration of hospitalizations, neuroleptic dosage, family history of psychiatric disorders, extrapyramidal symptoms (BPRS), scale for assessment of negative symptoms and positive and positive symptoms (SANS, SAPS) were compared. The aim of the study is to test the prognostic value of the presence of slow waves in schizophrenic patients. 16 consecutive schizophrenic patients with dillusely slow EEGs and control schizophrenics were selected for the retrospective study.


EEG‘de Yavaş Dalgaların Şizofren Hastalarda Klinik Önemi
1Ankara Numune Hastanesi Psikiyatri Kliniği
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1998; 1(11): 32-37

Bu çalışmada şizofren hastaların EEG'lerinde yavaş dalga olan ile olmayanların şizofreni alt tipleri, hastalık süresi, hastaneye yatar sayısı ve süresi, kullanılan nöroleptik dozu, ailede ruhsal hastalık öyküsü olup olmamas ı , ekstrapiramidal bulguların varlığı , BBT bulgular', geçirilmiş kafa travması öyküsü gibi klinik özellikler ile k ısa psikiyatrik derecelendirme ölçeği (BPRS), pozitif ve negatif belirtileri de ğerlendirme ölçekleri (SANS ve SAPS), her bir alt ölçek maddesinden alınan puanlar, her iki grupta karşılaştırıldı . Yava ş dalga EEG'nin şizofrenik hastalarda prognostik bir araç olarak kullanılıp, kullanılamayacağı araştırıldı. Bu amaçla DSM-1V'e göre şizofreni ve şizofreniform tan ısı alan 26 normal EEG bulgulu hasta ve 16 yavaş dalga EEG bulgusu olan hasta geriye dönük dosya taraması yöntemi ile yukarıdaki özellikler açısından karşılaştırıldı .