E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1IU Istanbul Medical Faculty Internal Diseases Department
2Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1998; 1(11): 9-12
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Dermatoglyphics of 48 male norcotic addicts were compared with those of 250 male control cases. Arch type dermatoglyphics were of small number in the fingertips of hashish addicts where as whorl pattern was observed more frequently in cocaine addicts. Furthermore, radial loop pattern was decreased in fingertips of all cases as compared with those of the control cases. On individual evaluation of the fingertips, ulnar loop pattern was detected in an increased number on the II nd fingertips of both hands, where as radial loop type were observed lens frequently. Similarly, whorl pattern was observed in decreased number on the II nd fingertips on the left hand. There were lower finger ridge counts in the total cases of narcotic addicts than those of control cases.


Madde Bağımlılarında Derioymacığı Bulguları
1İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi iç Hastalıkları Anabilim Dalı
2Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1998; 1(11): 9-12

Uyuşturucu madde bağımlısı olan 48 erkek olgunun derioymac ıkları, 250 erkek kontrol olgusunun derioymacıkları ile karşılaştırıldı. Esrar bağımlısı olan olguların el parmak uçlarında kemer tipi örneği az, kokain bağımlısı olan olguların el parmak uçlarında düğüm tipi örneği fazla bulunmuştur. Ayrıca tüm olguların el parmak uçlarında kontrol olgularınkine göre daha az radial ilmek tipi gözlenmiştir. Parmak uçları tek tek de ğerlendirildiğirıde, her iki elin II. parmaklarında ulnar ilmek tipi fazla, radial ilmek tipi az ve sol elin IL parmaklar ında düğüm tipinin az olduğu saptanmıştır. Total uyuşturucu madde bağımlısı olguların el parmak uçlarında top lam çizgi say ısı, kontrol olgularındakilere göze azdır.