E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital I. Nevroz Unit
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1998; 2(11): 46-50
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this paper, the subtypes of panic disorder has been reviewed. "nonfearful panic disorder" and "nocturnal panic disorder" has been described in detail and clinical differences from the classical panic disorder were also indicated.


Panik Bozukluğunun Klinik Görünümünde Farklı Yönler
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi I. Nevroz Birimi
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1998; 2(11): 46-50

Bu yazıda panik bozukluğunun alttipleri gözden geçirilmiş ve özellikle "korkusuz panik bozukluğu" ile "uyku panik bozuklu ğu" ayrıntılı olarak tanımlanmış; bu bozuklukların klasik panik bozukluğundan klinik farklılıklarma değinilmiştir.