E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital, l. Neurology Clinic
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1998; 11(4): 56-60
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

REM sleep behavior disorder (DBD) is a new type of parasomnia characterized by a history of vivid dreams and excessive movements during REM sleep, sometimes violent ones that cause injury to the patient or bed partner. Polysomnographically, RBD is marked by the absence of muscle atonia; there may even be plasic augmentation of muscle tone during REM stage. Although it may occur at any age including childhood, it is far more common in elderly persons. Various organic brain diseases may underly the disease. When correctly diagnosed, it can be managed satisfactorily, especially with clozuzepam. We studied a 70-year-old man with a 1.5 year history of nocturnal behaviors such as talking, yelling, kicking or punching, and diagnosed as RBD according to his polysomnographic investigation. His MR1 findings were also discussed.


Bir Olgu Nedeniyle REM Davranış Bozukluğu
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi,l. Nöroloji Kliniği
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1998; 4(11): 56-60

REM davranış bozukluğu (RDB) yeni tanımlanmış bir parasomni tipi olup, REM uykusu sırasında hastanın kendisine veya yataktaki eşine zarar verebilecek şiddette olabilen hareketlerle ve bu hareketlerle ilişkili canlı , çoğu kez rahatsız edici rüyalarla karakterize bir hastalıktır. Polisomnografik incelemelerde, uykunun REM döneminde kaybolması gereken kas tonusunun devam ettiği, hatta kas tonusunda fazik artışların olduğu görülür. Hastalık, çocukluk dönemi de dahil olmak üzere her yaşta ortaya çıkabilmekle birlikte, yaşlılarda çok daha sıktır. Genellikle idyopatiktir; ancak çeşitli organik beyin rahatsızlıkları da bu hastalığa neden olabilirler. Doğru tanı konulduğunda, özellikle klonazepam tedavisine iyi yanıt alınır. Bir olgu bildirisinde, Uyku Polikliniği'ne 1.5 yıldır uykuda konuşma, bağırma, tekme veya yumruk atma gibi değişik tip ve şiddette motor aktivite yakınmalarıyla başvuran ve polisomnografik inceleme sonuçlarına dayanılarak RDB tanısı konulan 70 yaşında bir erkek hasta sunulmakta ve hastanın nöroradyolojik bulgularıyla birlikte RDB tartışılmaktadır.