E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Şişli Etfal Hospital
2Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1998; 11(4): 53-55
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Effects of seasons and air conditions to people's mood and energy level have been investigated a lot of times. In this study, in two groups of patients and healthy controls which living in Istanbul for three years minimum, seasonality and seasonal affective disorder prevelance is investigated


Bipolar Affektif Bozuklukta Mevsimsellik
1Şişli Etfal Hastanesi
2Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1998; 4(11): 53-55

Mevsim ve hava koşullarının insanın ruhsal durumuna ve enerji düzeyine etkileri pekçok kez araştırma konusu olmuştur, Çalışmamızda en az 3 yıldır İstanbul'da yaşayan gönüllülerden oluşan hasta ve kontrol gruplarında mevsimsellik ve mevsimsel duygudurum bozukluğu sıklığı araştırıldı.