E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Ankara Numune Hospital Psychiatry Clinic
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1998; 11(4): 36-41
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

This study is planned to determine the prevalance of soft signs which are defined as clinical symptoms of schizophrenia and anxiety disorders and the effect of there signs to the clinical features of schizophrenia and anxiety disorders and if there is any difference between these two disorders regarding to these signs. For this purpose 60 patients with schizophrenia and 40 patients with anxiety disorder are included in our study and identification form PANESS (phy,sical and neurologic assessment form soft signs) is pe ıformed to all of them. The subgroup of soft signs as balance, ısterognosia, movement state, stereotype movements and nystagmus were higher in schizophrenics compared to patients with anxiety disorders. This restalt shows that soft signs are characteristic for schizophrenia.


Şizofreni ile Anksiyete Bozukluklu Bir Grup Hastada Nörolojik Silik İşaretler
1Ankara Numune Hastanesi Psikiyatri Kliniği
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1998; 4(11): 36-41

Genel olarak vücudun bozulmu ş bir işlevinin ya da rahatsızlığının nesnel kanıtı olarak tanımlanan nörolojik silik işaretlerin şizofreni ve anksiyete bozukluğu tanısı alan hastalarda görülme sıklığını ve hastalığın klinik belirtilerine olan etkisini araştırmak amacıyla bu çalışma planlanmıştır. DSM-1V tanı ölçütlerine göre 60 şizofren, 40 anksiyete bozukluğu tanısı alan hasta çalışma kapsamına alınmış, bilgi formu, kasa psikiyatrik değerlendirme ölçeği (KPDÖ) ve PANESS (silik nörolojik bulgular için fiziksel ve nörolojik değerlendirme ölçeği) uygulanmıştır. Sonuç olarak şizofren hastalarda silik işaretlerden denge, sterognozi, hareket devamlılığı, tekrarlayıcı hareketler, nystagmus alt ölçek puanı anksiyete bozukluğu olan gruba göre anlamlı ölçüde daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bu sonuç bize nörolojik silik işaretlerin şizofrenide özgüllüğünün oldukça yüksek bir ol-anda olduğunu göstermektedir.