E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital Psychiatry Service
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1998; 11(4): 30-35
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Neuroleptic malignant syndrome is the most important complication which has been known since 1960's during antipsyhotic treatment. Besides neuroleptics, with antidepressans, anticonvulsants, antiemetic drugs NMS can be observed. This article reviews development, differential diagnosis and treatments of NMS.


Nöroleptik Malign Sendrom
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikiyatri Servisi
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1998; 4(11): 30-35

Nöroleptik malign sendrom, özellikle nöroleptik tedavi s ırasında gözlenen ve 196071 y ıllardan beri bilinen en önemli komplikasyorıdur. Nöroleptiklerin yanısıra antidepresanlar, antikonvülzanlar, antiemetikler ve antiparkinsonien ilaçlarla da NMS gözlenebilir. Bu yaz ıda, NMS'un gelişimi, ay ırıcı tanısı ve tedavisi konusundaki bilgiler, konuyla ilgili literatürler incelenerek tekrar derlenmiştir.