E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1998; 11(4): 21-29
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

After synthesis of clozapin in 1960, atypic neuroleptics have begun to be used in clinical practice are dated. Their differences from clinical practice are having less side effects and more effective on negative symptoms. So that treatment resistant patients and the patients that cannot use classical antipsychotics because of their side effects can be reached. This article reviews the concept and clinical practice of atypical neuroleptic.


Atipik Nöroleptikler
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1998; 4(11): 21-29

Atipik nöroleptikler, 1960 y ılında klozapinin bulunmas ıyla gündeme girmişlerdir. Tipik nöroleptiklerden farklı olarak daha az yan etkiye yol açarlar ve negatif belirtilere daha fazla etki gösterirler. Böylece tedaviye dirençli hastalara ve yan etkiler nedeni ile ulaşılamayan hastalara yeni bir kapı aralanmışur. Bu yaz ımızda, atipik nöroleptik kavram ını, günümüzde kullan ımına başlanmış ve henüz araştırma safhasında olan ilaçları , konuyla son yayınlar ışığında yeniden gözden geçirmeyi amaçladık.