E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Osmangazi University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1999; 12(1): 35-41
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Alzheimer's disease is a progressive, neurodegenerative syndrome that often first manifests with mild cognitive, language, and behavioural symptoms that gradually worsen in severity, eventually requiring total care for affected patients. Clinical pharmacological approaches toward improvement of cognitive symptoms are discussed, with an emphasis on cholinergic approaches, since they currently appear most promising. Current research approaches to slowing the rate of cognitive decline are discussed.


Alzheimer Hastalığının İlaç Tedavisinde Yenilikler
1Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1999; 1(12): 35-41

Alzheimer hastal ığı ; bilişsel, davranışsal ve konu şma işlevlerinde ortaya çıkan belirtilerle seyreden nörodejeneratif bir sendromdur. Bu yazıda, bilişsel semptomlara ve bilişsel işlevlerdeki y ıkıma yönelik yeni ilaçlardan söz edilerek, gelecekteki tedavi yakla şımları tartışılmıştır.