E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1IU Istanbul Medical Faculty Internal Diseases Department
2IU Istanbul Medical Faculty Public Health Department
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1999; 12(1): 32-34
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The dermatoglyphics of 95 male and 3 female a total 98 conduct disorders cases, were compared with those of 250 male and 250 female a total .500 control cases. There were more whorl type patterns and lower ulnar loop types on the fingertips of the cases with getting wounded, while there were lower radial loop patterns on the fingertips of the cases of thieves. There were more finger ridge counts in the cases of theft, murderers and total cases of disorders than those of the control cases.


Davranış Bozukluğu Gösteren Çocuklarda Dermatoglifik Bulgular
1İ .Ü. İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
2İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1999; 1(12): 32-34

95 erkek ve 3 k ız, toplam 98 davran ış bozuklu ğu gösteren suçlu çocukların derioymac ıkları , 250 erkek ve 250 k ız toplam 500 kontrol olgusunun derioymactkları ile karşılaştırıldı. Yaralama suçu işleyen çocuklarda düğüm tipi örnekleri fazla ve ulnar ilmek tipleri az, h ırsızlık suçu işleyen çocuklarda ise radial ilmek tipleri az bulundu. Hırsızlık, cinayet suçu işleyen ve total erkek davran ış bozuklu ğu gösteren suçlu çocuklar kontrol olguları ile karşılaştırıldığında el parmak uçlarında daha fazla toplam çizgi sayısı olduğu gözlenildi.