E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1999; 12(1): 12-16
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The concept of resistance, the factors influencing resistance in obsessive compulsive disorder and ellicient pharmacotherapeutic and cognitive behavioral approaches have been reviewed.


Tedaviye Dirençli Obsesif Kompulsif Bozukluklar ve Başaçıkma Stratejileri
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1999; 1(12): 12-16

Obsesif kompulsif bozuklukta direnç kavram ı , dirençte etkili olabilecek faktörler, etkili farmakoterapötik ve kognitif- davranışçı tedaviler gözden geçirilmiştir.