E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital 3. Neurology Clinic
2GATA Haydarpaşa Training Hospital, Neurology Clinic
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1999; 2(12): 41-55
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)


Bilek Kanalı Sendromunun Tanısında Kullanılan Elektrofizyolojik Yöntemlerin Karşılaştırılması
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 3. Nöroloji Kliniği
2GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Nöroloji Kliniği
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1999; 2(12): 41-55