E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital
2Cerrahpaşa School of Medicine, Department of Biostatistics
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1999; 12(4): 23-30
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)


Çapa Çocuk ve Ergenler için Sosyal Fobi Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirliği
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
2Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1999; 4(12): 23-30