E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
Brain Urs: A retrospective study
1Trakya University Faculty of Medicine, Department of Neurosurgery
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2000; 13(1): 56-64
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Ninety-four patients with brain tumor treated by surgical intervention at Neurosurgery Department of Trakya University Hospital between January 1995-January 2000 were evaluated retrospectively. Forty-eight of the cases were males and forty-six were females and mean age was 33.1. Eighty-four percent of all brain tumors were located in the supratentorial part and the rest of (16 %) the tumors were located in infratentorial part. The most frequent tumor type was astrocytic with 35.0 %. Meningioma (19 %) and metastatic tumors (12.7 %) were the next common tumors. Surgical treatment was performed in all tumors. The rate of total excision was 60.6 %. 46.8 % of the patients were discharged without any neurological deficit. The mortality rate was 9.6 %.


Beyin Urları: Retrospektif bir çalışma
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2000; 1(13): 56-64

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı'nda Ocak 1995-Ocak 2000 döneminde beyin uru tanısı ile yatırılmış ve ameliyat edilmiş 94 olgu çeşitli özellikleri ile retrospektif olarak incelendi. Olguların 48'i erkek, 46'sı kadın olup yaş ortalaması 33.1 idi. Urların % 84'ü supratentoryal, % 16'sı infratentoryal yerleşimliydi. En sık görülen beyin urları astrositik seriye aitti (% 35.0). Bunu meningiomlar (% 19), metastatik urlar (% 12.7) izlemekteydi. Tüm olgularımızda cerrahi tedavi uygulandı . Total eksizyon oranı % 60.6 idi. Olguların % 46.8'i defisitsiz olarak taburcu edildi. Ölüm oranının % 9.6 olduğu belirlendi.