E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Trakya University Faculty of Medicine, Department of Neurosurgery
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2000; 13(1): 49-55
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Twentyone patients with tethered cord syndrome treated by surgical intervention at Neurosurgery Department of Trakya University Hospital between April 1994-April 1999 were evaluated retrospectively. All cases except one were children. Tight filum terminale (761 %), lipomyelomeningocele (38 %), diastematomyelia (33.3 %), spinal dermal sinus (9.5 %) were the usual causes of tethering. Forteen (66.6 %) cases were smptomatic and seven (33.3 %) cases were asmptomatic. Skin lesions (66.6 %) and difficulty in walking were the major signs and symptoms at admission. Surgery was pe ıformed in 18 of the cases as primary intervention and 3 of them as secondary intervention. Seven asmptomatic cases were discharged without any neurological deficit. Two cases recovered completely. Six cases got better partially, but in six cases no change was observed. None of the patients got worse or died after surgery.


Gergin Omurilik Sendromu
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2000; 1(13): 49-55

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı'nda Nisan 1994-Nisan 1999 tarihleri arasında gergin omurilik sendromu tanısıyla yatırılmış ve ameliyat edilmiş 21 olgu çeşitli özellikleri ile retrospektif olarak incelendi. Biri hariç tüm olgular çocukluk yaş dönemindeydi. Kalın filum terminale (% 76.1), lipomiyelomeningosel (% 38.0), ayrık omurilik malformasyonu (% 33.3) ve spinal dermal sinüs (% 9.5) omurilik gerilmesinin başlıca nedenleriydi. Olguların 14'ü (% 66.6) semptomatik, 7'si (% 33 .3 ) asemptomatikti. Başvuru nedenleri ve bulgular arasında cilt lezyonları (% 66.6) ve yürüme güçlüğü (% 61.9) ilk sırayı almaktaydı. Cerrahi girişim olguların 18'inde ilk kez, 3'ünde ise ikinci kez uygulandı. Asemptomatik olarak operasyona alınan 7 olgu yine aynı şekilde nörolojik defisitsiz olarak taburcu edildiler. İki olguda tam düzelme elde edildi. Altı olguda operasyon öncesi yakınmalarda kısmi düzelme elde edilirkin, altı olguda ise herhangi bir değişiklik olmadı. Cerrahi sonrası kötüleşen veya kaybedilen olgumuz yoktu.