E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2000; 13(1): 33-41
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Body dysmorphic disorder (BDD) has largely been neglected in psychiatry until recently. It is characterized by preoccupation with an imagined deffect in one's appearence and may often lead compulsive rituals in a vain attempt to conceal the perceived defect. The chronic and persistent character of the illness results in significant social and functional impairment. Although it is classified in DSM-IV under the somatoform disorders, the classification and relationships of the disease to other psychiatric disorders are stili discussed. Available data on the phenomenology, age of onset, duration, response to the treatments and course of the illness suggest that BDD may be closely related to obsessive-compulsive spectrum disorders. In this article literature on BDD was reviewed.


Beden Dismorfik Bozukluğu: Bir gözden geçirme
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2000; 1(13): 33-41

Beden dismorfik bozukluğu (BDB) psikiyatride son zamanlara değin ihmal edilmiş bir hastalıktır. Kişinin görünümünde varsaydığı bir kusurla aşırı uğraşması ve bu kusuru gizlemek için kompulsif davranışlara girmesi olarak tanımlanmaktadır. Bozukluk, belirtilerin süregen, inatçı ve sanrısal yoğunluğa varabilen şiddeti nedeniyle kişinin işlevselliğinde ağır bozulmaya yol açabilmektedir. Somatoform bozukluklar içinde sınıflandırılmaktaysa da halen değişik ruhsal hastalıklarla ilişkisi ve sınıflandırma tartışmaları süregelmektedir. Bulgular bozukluğun fenomenolojisi, başlangıç yaşı, süresi, sağaltıma yanıtı, eşlik eden bozukluklar yönünden daha çok obsesif kompulsif yelpaze bozukluklarıyla ortak özellikleri olduğu desteklenmektedir. Bu makalede beden dismorfik bozukluğu ele alınarak tartışılacaktır.