E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Psychiatrist, Vakıf Gureba Training Hospital Psychiatry Clinic
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2000; 13(1): 29-32
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Bowel obsessions have long been recognized in clinical settings usually presenting as an overwhelming fear of losing bowel control in public and hence beign humiliated. This disorder is regarded as an uncommon variant of obsessive compulsive disorder and its place in the classification system is a matter of debate. Some authors link this condition to panic disorder and social phobia. It is documented that this disorder responds favorably to behaviour therapy and pharmacotherapy. In this article we present two cases of bowel obsessions and discuss the treatment and dillerential diagnosis options. The two cases presented here makes us think that this disorder is a variant of obsessive compulsive disorder. Both patients responded well to combined behaviour and clomipramine therapy.


Barsak-Mesane Obsesyonları: Olgu Sunumu
1Psikiyatri Uzmanı, Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Psikiyatri Kliniği
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2000; 1(13): 29-32

Barsak ya da mesane obsesyonları kişinin insanların önünde idrarını ya da dışkısını tutamayacağı ve küçük düşeceği korkusu üzerine temellenen ve az görülen bir obsesif kompulsif bozukluk türüdür. Bu obsesyonların sınıflandırma sistemindeki yeri hala tartışmalıdır. Bazı yazarlar bu durumu panik bozukluğu, bazıları da sosyal fobiyle ilişkilendirmektedir. Bu bozukluğun trisiklik antidepresanlara ve davranış tedavisine iyi cevap verdiği bilinmektedir. Bu yazıda iki barsak-mesane obsesyonu olgusu sunulmakta ve ayırıcı tanı ve tedavileri tartışılmaktadır. Sunduğumuz bu iki olgu bozukluğun obsesif kompulsif bozukluğun bir türü olabileceğini düşündürmektedir. Her iki hasta da kombine klomipramin ve davranış tedavisiyle düzelme göstermişlerdir.