E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Çankırı State Hospital
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2000; 13(1): 12-18
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this study, it is aimed to learn observation and experiences of religious men located in Diyarbakır about grief reactions and funeral ceremonies of population and to compare the obtained data with modern grief theories. Tape records of our interviews have been analyzed one by one, thus we determined the general approaches on this subject. According to the obtained data; grief reactions were more severe in sudden and unexpected deaths as expected. Although they cause sudden and unexpected deaths traffic accidents have been accepted more easily, because it's believed that those accidents have been completely related to destiny. In literature, it's reported that religion had contrary effect on grief. Findings in this study supported the hypothesis that the determined rules of religion and the presence of cognitive structure about death led to easy acceptance of death. It's necessary to change the methods used to treat pathological grief reactions among different communities because of different effects of religion and culture. Also, we believe that it'll be useful to involve grief with more details in to education programme in religious high schools and medical faculties.


Diyarbakır Bölgesinde Yas ve Din ilişkisi
1Çankırı Devlet Hastanesi
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2000; 1(13): 12-18

Bu çalışmada Diyarbakır'da çalışan imam-hatiplerin halkın yas tepkileri ve cenaze törenleri hakkındaki gözlem ve tecrübelerini öğrenmek, elde ettiğimiz verilerle modern yas kuramını karşılaştırmayı amaçladık. Yapılan görüşmelerin teyp kayıtları tek tek dinlenip analiz edildi. Böylece bu konudaki genel yaklaşım belirlendi. Bu verilere göre; beklendiği gibi ani ve beklenmedik ölümlerde yas reaksiyonları daha ağırdı. Trafik kazaları da ani, beklenmedik ölüm olmakla birlikte kazaların kadere bağlanması nedeniyle çok daha kolay kabul edilmektedir. Literatürde dinin yas üzerine birbirine zıt çeşitli etkileri olduğu bildirilmektedir. Bu çalışmanın bulguları ölüm sonrası ortaya konacak olan tepkiler ve yapılacak törenler hakkında dinin belirli kuralları olması ve bu konuda bilişsel yapının varlığı, ölümün kolay kabullenilmesine katkı sağlayacağı savını desteklemiştir. Din ve kültürün değişik etkileri nedeniyle, patolojik yas terapisinde uygulanacak yöntemlerin farklı toplumlarda gereğinde değiştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, tıp fakültesi ve imam hatip liselerinde yas konusunun eğitim öğretim programında daha geniş kapsamlı uygulanmasının oldukça yararlı olacağı kanaatindeyiz.