E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, 1. Neurology Clinic
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2000; 2(13): 120-123
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Behçet's disease is an idiopathic inflamatory disorder with multisystem involvement in which central nervous system (CNS) involvement is sometimes seen before the manifestations of the other systems. Early diagnosis and treatment is important in preventing the neurologic sequeles and cranial magnetic resonance imaging (MRI) has an important place to establish the diagnosis. Vasculitic lesions are seen easily in MRI which are localized through the brain stern and the diencephalon. Cerebral hemorrhages are rarely characterized in Behçet's disease. In this study, we present a neurobehcet case with hemorrhagic transformation which is really rarely seen until nowadays and we discuss it with the literature.


Hemorajik Transformasyon Gösteren Bir Nörobehçet Olgusu
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Nöroloji Kliniği
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2000; 2(13): 120-123

Behçet hastalığı etiyolojisi bilinmeyen multisistem tutulumlu enflamatuar bir hastalık olup Santral Sinir Sistemi (SSS) tutulumu bazen diğer sistemlerin tutulumundan önce olabilir. Erken teşhis ve tedavi sekelleri önlemek açısından önemli olup erken tanıda Kranyal Magnetik Rezonans Imaging (MRI) önemli bir yere sahiptir. MRI'da genellikle beyin sapından diensefalona kadar uzanan vaskülitik lezyonlar görülür. Serebral hemorajiler ise nadiren bildirilmiştir. Nörobehçet tanısı ile takip edilen ve günümüze kadar nadir tanımlanmış olan hemorajik transformasyon gelişmiş olgumuzu literatür eşliğinde sunduk.