E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Haydarpaşa Numune Education and İnönü University Faculty of Medicine Psychiatry and Pediatrics Clinics
2Research Hospital, 1. Neurology Clinic
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2000; 2(13): 96-98
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Asphyxia at birth is a well-known cause of mental retardation, and perinatal factors account for 10 to 20 percent of all cases of mental retardation. A high incidence of various perinatal complications seems to occur in children wtih autistic disorder, although no complication has been directly implicated as causative. However, an abnormal fetus with a liability for autism may increase the risk for the development of obstetrical complications. A case of autistic disorder and mild mental retardation that has occurred after asphyxia at birth is presented.


Perinatal Asfiksiden Sonra Gelişen Otistik Bozukluk: Bir Olgu Nedeniyle
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ve Pediatri Klinikleri
2Araştırma Hastanesi, 1. Nöroloji Kliniği
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2000; 2(13): 96-98

Mor doğumun mental retardasyona yol açabildiği iyi bilinmektedir. Mental retardasyonlu olguların % 10- 20'sinde perinatal etkenler suçlanmaktadır. Otistik çocuklarda doğumda çeşitli perinatal komplikasyonların sık görüldüğü bildirildiği halde, bunlardan herhangi birisi doğrudan otistik bozukluk nedeni olarak gösterilmemiştir. Otistik bozukluk geliştirmeye yatkın olarak doğan anormal bir fetusta obstetrik komplikasyon riskinin yüksek olması beklenebilir. Bu makalede doğum esnasında asfiksi gözlenen ve daha sonra hafif derecede mental retardasyon ve otistik bozukluk gelişen bir olgu sunulmakta ve asfiksinin otistik bozukluğa yol açmış olabileceği tartışılmaktadır.