E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Selcuk University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry
2Selcuk University Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2000; 2(13): 92-95
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Serum cholesterol levels were suspected to have a role on suicide attempts. In this study serum cholesterol and triglyceride levels of suicide attempted patients were compared with healthy control group levels according to their psychiatric diagnosis and attempt methods. The study was performed on 50 patients applied to Medical Faculty of Selçuk University Emergency Service with suicide attempts between January 1996-December 1997. Serum levels of cholesterol and triglyceride were measured after the attempt within 12-24 h and after 12 h fastness period of control patients. Serum cholesterol and triglyceride levels of suicide patients were significantly lower than those of control group. There was no relation between serum cholesterol and triglyceride levels and psychiatric diagnosis. Cholesterol levels of serious suicide attempt patients were significantly lower, while there was no difference on triglyceride levels. This results Show that there may be a relation between suicide attempts and serum cholesterol levels and it may be assessed as a biological marker.


İntihar Girişiminde Bulunan Olgularda Serum Kolesterol ve Trigliserid Düzeyleri
1Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
2Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2000; 2(13): 92-95

İntihar davranışında serum kolesterol düzeyinin rolü olduğu ileri sürülmektedir. Bu çalışmada intihar girişiminde bulunan olgularda serum kolesterol ve trigliserid düzeylerinin sağlıklı bireylerden oluşan kontrol grubu ile psikiyatrik tanı ve girişim metodlarına göre karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışma Ocak I996-Aralık 1997 tarihleri arasında SÜTF'ne intihar girişimi ile başvuran 50 olgu üzerinde yapıldı. Kontrol grubu sağlıklı ve gönüllü bireylerden seçildi. Olgu grubunda girişimden sonraki ilk 12-24 saat içinde, kontrol grubunda ise 12 saatlik açlıktan sonra kolesterol ve trigliserid düzeyleri ölçüldü. İntihar girişiminde bulunanlarda serum kolesterol ve trigliserid düzeyleri anlamlı olarak düşük bulundu. Psikiyatrik tanı ile kolesterol ve trigliserid düzeyleri arasında ilişki bulunmadı . Ciddi girişim metodu kullananlarda serum kolesterol düzeyi anlamlı olarak düşük bulunurken, trigliserid düzeyinde fark bulunmadı. Bu sonuçlar intihar davranışı ile serum kolesterol düzeyi arasında bir ilişkinin olabileceği ve bunun biyolojik bir gösterge olarak değerlendirilebileceği görüşünü desteklemektedir.