E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Selcuk University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2000; 2(13): 87-91
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Alcohol consumption has been increasing all over the world, especially in developing countries. Problems depending on alcohol consumption are getting intractable day by day. In prevention schemes, family becomes more important as the effect of social learning is noticed. This study was carried out ta determine the relationship between the alcohol use the frequency of this habit and socio-demographic characteristics and social learning of alcohol use. The study was made on 1559 students in secondary and high schools and apprentice education centers in Konya while choosing schools we paid special attention to the acceptance points of the students and to the distance of the school to the city-centre.

Besides this, folded random study groups were formed and the classes in the school were chosen randomly. The young students were asked about their socio-demographic characteristics, whether the other members of their family (and the people they feel close to them) have alcohol or not through a survey. The results were evaluated by Chi-square test and logistic regression analyse in the programme of SPSS for windows 6.0 177 of adolescent (11.3 %) said that they had alcohol once a mounth. A relation was estabhished between alcohol use of adolescent and their fathers, ideal teachers or elder brothers and sister s who drink alcohol. It was also, established that there was a relationship between this habit of young people and their age and their understanding of alcohol as something bad and harmful. It is suggested that social learning has very important role in adolescent's alcohol use. Attention should be giyen to the negative effect of the alcohol use of people who can be taken examples by adolescent's (mother, father, elder, brother, sister, teacher, popular people).


Öğrencilerde Alkol Kullanım Sıklığı ve Sosyal Öğrenme ile İlişkisi
1Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2000; 2(13): 87-91

Gelişmekte olan ülkelerde daha fazla olmak üzere dünya genelinde alkollü içki tüketimi hızla artmaktadır. Buna bağlı olarak gelişen sorunlar her geçen gün daha başa çıkılmaz hale gelmektedir. Alkol kullanımında sosyal öğrenmenin etkisi farkedildikçe önleme programlarında ailenin üzerinde daha çok durulmaktadır. Çalışma orta ve yüksek öğrenim gençliğinin, alkol kullanım sıklığı ile alkol kullanımının sosyodemografik özellikler ve sosyal öğrenme arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapıldı. Çalışma, Konya merkezinde, ortaokul, lise, yüksekokul ve çıraklık eğitim merkezlerinde öğrenim gören 1559 gençle yapıldı. Okulların seçiminde öğrenci alanındaki puan sıralaması, kent merkezine olan uzaklıkları dikkate alınarak tabakalı rastgele örneklem yapıldı . Örneğe çıkan okuldaki sınıflar rastgele yöntemle belirlendi. Gençlere sosyodemografik özellikleri, aile bireylerinin alkol kullanıp kullanmadığı, kendilerine yakın olan veya yakın buldukları ve örnek aldıkları kişilerin alkol kullanıp kullanmadıklarını sorgulayan anket uygulandı. Sonuçlar SPSS for Windows 6.0 programında Ki-kare ve lojistik regresyon analizi ile değerlendirildi. Gençlerin 177'si (% 11.3) ayda en az bir kez alkol almaktaydı. Alkol alım oranları her iki cinsiyette benzerdi. Gençlerin alkol kullanımı ile babanın, örnek alınan öğreticinin, ağabey veya ablanın alkol alması gencin yaşı ve alkolü zararlı ve kötü olarak algılama arasında ilişki bulundu. Gençlerin alkol kullanımında sosyal öğrenme önemli bir yere sahip olduğu söylenebilir. Alkol kullanımının önlenmesinde örnek alınabilecek kişilerin (anne, baba, ağabey, abla, öğretmen veya meşhur kişiler) özendirici tarzda alkol kullanmalarının olumsuz etkisine dikkat çekilmelidir.