E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1SSK İzmir Training Hospital Neurology Clinic
2Free Radiology Specialist
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2000; 13(3): 175-179
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this study, the epidemiologic features, seiure types, responses to antiepileptic treatment, CT and MRI findings of 32 patients randomly chosen from Epilepsy Outpatient Dept of our hospital, are evaluated.

MRI has shown hippocampal sclerosis in 3 patients (% 9.3), enlargement of temporal horn in 2 patients (% 6.2). 17 patients (% 53.1) had various lesions. Among these are infarcts involving different areas (% 21.8), focal atrophy, gliosis and tissue loss (% 25), angiomas (% 6.2). So MRI showed some kind of structural lesions in % 68.7 of all patients. 10 patients (% 31.3) had normal MRI. In patients with CT only, structural lesions are found in % 56.2.

The aim of this retrospective study is to Show possible lesions, to evaluate the relationship of this lesions with seizure types, and to disscuss operative possibilities in antiepileptic treatment resistant cases.


Kompleks Parsiyal Nöbeti Olan Hastalarda MRG ile Saptanan Lezyonların İrdelenmesi
1SSK İzmir Eğitim Hastanesi Nöroloji Kliniği
2Serbest Radyoloji Uzmanı
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2000; 3(13): 175-179

Bu çalışmada, hastanemizin Epilepsi Polikliniği’nde izlenmekte olan kompleks parsiyal nöbet 32 hastanın; epidemiyolojik özellikleri, nöbet türleri, tedaviye yanıtları, bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik görüntüleme yöntemleriyle (MRG) yapılan incelemelerin sonuçları değerlendirilmiştir.

MRG ile 3 olguda (% 9.3) hipokampal skleroz, 2 olguda (% 6.2) temporal horn genişlemesi saptanmıştır. 17 olguda çeşitli lezyonların bulunduğu dikkati çekmiştir. Bunların arasında; değişik lokalizasyonlarda infarktlar (% 21.8), fokal atrofi, gliozis ve doku kaybı (% 25) ve anjiomlar (% 6.2) bulunmaktadır. Böylece tüm olguların % 68.7' sinde MRG ile yapısal lezyon saptanmıştır. 10 hastada (% 31.3) MRG normaldir. BT ile incelenen hastalarda ise yapısal lezyon saptanma oranı % 56.2' dir.

Retrospektif olarak yapılan bu çalışma ile; olası lezyonların ortaya konulması, bunların nöbet tipleriyle ilişkisinin araştırılması, tedaviye dirençli olgularda cerrahi girişim endikasyonunun tartışılması amaçlanmıştır.