E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1İnönü University School of Medicine, Psychiatry
2Child Health and Diseases
3Public Health Department
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2000; 3(13): 166-169
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Whether there is a problem with macrocephalic children may occupy the minds of both parents and physicians. One of 50 children is macrocephalic, so this situation is accepted as common. Macrocephalic 26, and normocephalic 21 children were evaluated for obtaining verhal , performance, and total IQ scores, by using WISCR. Macrocephalic 33, and normocephalic 30 children were evaluated .for presence of any psychiatric disorder. There was not any statistically significant difference between two groups, in terms of IQ scores and psychiatric disorders. It was concluded that macrocephalic children were not different from normocephalic children by these means.


Makrosefalik Çocuklarda IQ Düzeyleri ve Ruhsal Bozukluklar
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri
2Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
3Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2000; 3(13): 166-169

Kafası normalden büyük olan çocuklarda bir bozukluk olup olmadığı, ailelerin ve hekimlerin yanıtını aradıkları bir soru olabilmektedir. Yaklaşık olarak her 50 çocuktan birisi bu gruba girdiği için makrosefali yaygın bir durum olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada makrosefalisi olan 26 çocuk ile kafa çevresi normal sınırlarda olan 21 çocuğun sözel, performans ve tüm puan IQ skorları WISC-R ile ölçüldü. Makrosefalisi olan 33 ve olmayan 30 çocukta ruhsal bozukluklar araştırıldı. İki grup arasında IQ skorları ve ruhsal bozuklukların yaygınlığı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamadı. Makrosefalisi olan çocukların IQ skorları ve ruhsal bozuklukların yaygınlığı gözönüne alındığında, diğer çocuklardan farklı olmadıkları sonucuna ulaşıldı.