E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Family Medicine Specialist
2Mental Health and Diseases Specialist (BRSHH 4th Psychiatric Unit)
3Mental Health and Diseases Specialist (Kocaeli Univ. Medikosocial Unit)
4Assoc. Dr. (BRSHH 4th Chief of Psychiatry)
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2000; 3(13): 155-160
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

This work covers 175 randomly selected cases taken under observation in "Bakırköy State Hospital of Psychiatric and Neurological Disorders" with the diagnosis of first episode schizophrenia on different dates. The aim of the study is to investigate the diagnostic differences between the repeated hospitalisations, the causes of these differences (clinic changes, treatment differences, secondary psycho-active matter using) and whether the schizophrenia diagnosis shows a continuity or not. For the statistical analyses have been used Mantel-Haenszel, Chi square and Fisher's Exact (one-tail) testings. Finally in 89 cases hawing repeated hospitalisations whilst the clinic change has a meaningfull efect on the diagnostic differences statistically, a treatment difference or secondary psycho-active matter using has not been encountered.

It is noteworthy to mention that different diagnosis in our study and the last hospitalisation diagnosis of all patient, discharged from the hospital, is schizophrenia.


İlk Atak Şizofreni: Tekrarlayan Yatışlarda Servis, Tanı ve Tedavi Değişiklikleri
1Aile Hekimliği Uzmanı
2Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı (BRSHH 4. Psikiyatri Birimi),
3Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı (Kocaeli Üniv. Medikososyal Birimi)
4Doç. Dr. (BRSHH 4. Psikiyatri Birim Şefi)
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2000; 3(13): 155-160

Bu çalışma, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne ilk başvurularında "İlk Atak Şizofreni" tanısı alıp, süreç içinde tekrarlayan yatışları da olan ve rastgele örneklem yöntemi ile seçilmiş 175 olguyu kapsamaktadır. Çalışmanın amacı, tekrarlayan yatışlardaki tanı değişikliklerini, bu değişikliklerin nedenlerini ve şizofreni tanısının süreklilik gösterip göstermediğini incelemektir.

Bu amaçla 175 olguya ait yatış dosyalarındaki bilgilerin geriye dönük olarak değerlendirilmesi yapıldı. Tekrarlayan yatışlardaki tanı değişikliklerinin nedenleri açısından özellikle, hastanın her defasında yatarak tedavi gördüğü psikiyatri birimi değişiklikleri, bu farklı birimlerdeki ekibin tedavi yaklaşımlarındaki değişiklikleri ve hastalığa ikincil olarak başlamış bir psikoaktif madde kötüye kullanımı ya da bağımlılığı olup olmadığı araştırıldı. Sonuçlar, SPSS (Statistical Package for Social Sciences) program ı içinde Mentel-Haenszel, Ki kare ve Fisher's Exact (one-tail) test'leri kullanılarak değerlendirildi.

Sonuç olarak, tekrarlayan yatışa sahip 89 olguda birim değişikliğinin, tanı değişikliğine istatistiksel açıdan anlamlı derecede etki ettiği; oysa, tedavi yaklaşımındaki değişiklik ya da ikincil psikoaktif madde kullanımının etkisinin bulunmadığı belirlendi. En dikkat çekici bulgumuz ise, tekrarlayan yatışlarda farklı tanılar ile taburcu edilen tüm hastaların son yatış tanılarının yeniden "Şizofrenik Bozukluk" olması idi. Sonuçlar, konu ile ilgili literatür bilgileri temel alınarak tartışıldı.