E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Pamukkale Univ. Faculty of Medicine, Psychiatry
2Public Health
3Psychiatric Internship
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2000; 13(4): 231-234
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this study, we aimed to evaluate the level of information of patients which were hospitalized in the Hospital of Medical Faculty, about their diagnosis, diagnostic procedures, treatment and prognosis. A questionnaire was applied to all patients to determine the level of information.

As a result of the evaluation of these data, it was observed that the majority of the patients have not had enough information about their illness. When it was compared to educational status, the level of information of the patientswho had education for at least eight years was significantly higher than the other groups.


Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Yatmakta Olan Hastaların Bilgilendirilme Düzeyleri
1Pamukkale Üniv. Tıp Fak., Psikiyatri
2Halk Sağlığı
3Psikiyatri İntörnü
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2000; 4(13): 231-234

Bu çalışmada Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yatmakta olan hastaların tanı, tanıya yönelik işlemler, tedavi ve prognoz hakkındaki bilgilendirilme düzeylerini araştırmayı amaçladık. Çalışmaya hastanede yatmakta olan 104 erişkin hasta dahil edildi. Bilgilendirilme düzeylerini saptamak amacıyla bütün hastalara bir anket uygulandı . Sonuçlar toplu olarak değerlendirildiğinde, hastaların bilgilendirilme düzeylerinin düşük olduğu gözlendi. Öğrenim durumlarına göre kıyaslandığında, sekiz yıl ve daha fazla öğrenim görmüş hastaların bilgilendirilme düzeyleri diğer gruplara göre anlamlı derecede daha yüksek olarak bulundu.