E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital 1. Psychiatry Clinic, Spec. Dr.
2Clinic Chief
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2000; 13(4): 225-230
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The number of studies which investigate psychiatric disorders effect individual and community in how and which degree, increase. For attention to this side of disorder, in following study the disability concept is evaluated and the light of literatures made a revieve.


Yetiyitimi Kavramı ve Ruhsal Hastalıklarda Rehabilitasyon
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 1. Psikiyatri Kliniği, Uz. Dr.
2Klinik Şefi
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2000; 4(13): 225-230

Psikiyatrik hastalıkların kişiyi ve toplumu ne düzeyde ve nasıl etkilediğini araştıran çalışmaların sayısı giderek artmaktadır. Hastalığın bu boyutuna dikkat çekmek üzere aşağıdaki çalışmada yetiyitimi kavramı ele alınmış ve literatürlerin ışığında bir derleme yapılmıştır.