E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1İnönü Üniv. Faculty of Medicine. Psychiatry
2Atatürk Univ. Faculty of Medicine. Psychiatry
3Atatürk Univ. Faculty of Medicine. Neurosurgery
4Atatürk Univ. Faculty of Medicine. Department of Neurology
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2000; 13(4): 253-255
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The case which is presented here has been hospitalized twice previously, with a diagnosis of schizophrenia; the first to be seven years and the second to be one year ago. Although satisfactory improvement in the symptoms of psychosis was obtained in the second month of third hospitalization, symptoms like ataxia, hypotonia, drop attacks and dysphagia occurred. As EEG and cerebral and cerebellar CT seans were reported as demonstrating no anomaly. multipl sclerosis became a probable diagnosis to explain the emerging sympoms. But signs found on cranial MRI were consistent with Chiari-1 malformation. Symptoms due to Chiari malformaton were absent after the surgical decompression.


Psikotik Belirtilerden Sonra MRI ile Chiari-1 Malformasyonu Saptanan ve Cerrahi Dekompresyon Uygulanan Bir Olgu
1İnönü Üniv. Tıp Fak. Psikiyatri
2Atatürk Üniv. Tıp Fak. Psikiyatri
3Atatürk Üniv. Tıp Fak. Nöroşirürji
4Atatürk Üniv. Tıp Fak. Nöroloji Anabilim Dalı
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2000; 4(13): 253-255

Sunulan olgu ilk olarak yedi yıl, ikinci olarak da bir yıl önce psikiyatri kliniğinde şizofreni tanısıyla yatırılmıştır. Üçüncü yatışının ikinci ayında, psikoz tablosunda büyük oranda iyileşme görülmüş, ancak ataksi, hipotoni, düşme nöbetleri, disfaji gibi belirtiler ortaya çıkmıştır. EEG ve BBT gibi incelemelerin sonuçları , normal olarak değerlendirilmesine karşın, yeniden yapılan nörolojik bakıda ataksi, bilateral horizontal nistagmus, dismetri, dizartri ve kas zaafı saptandığı için multipl skleroz düşünülmüştür. Bunun üzerine yapılan kranial MRI incelemesinde Chiari-1 malformasyonuna uyan bulgular saptanmıştır. Nöroşirürji kliniğince yapılan cerrahi dekompresyon ile hastanın Chiari-1 malformasyonuna bağlı semptomlarında iyileşme sağlanmıştır.